Gebiedsteam passeert gemeenteraad voor €100.000

Het gebiedsteam heeft voor het zomerreces wederom €100.000 van het college ontvangen om knelpunten op te vangen. De jeugdindicaties vergen meer inzet dan voorzien volgens de ambtelijke stukken. Het extra geld is nodig om onder andere wachtlijsten te voorkomen. Echter de manier waarop dit besluit tot stand is gekomen verdient alles behalve de schoonheidsprijs.

In februari 2015 heeft het college ook al €100.000 beschikbaar gesteld aan het gebiedsteam. De raad is in een later stadium schoorvoetend akkoord gegaan. Het besluit was eigenlijk al genomen en de middelen waren al ingezet. Omdat er dringend een oplossing nodig was voor de herindicaties van de WMO was het niet mogelijk om vooraf toestemming van de raad te krijgen. Er was voor de raad eigenlijk geen weg meer terug. De raad was voor het blok gezet en het formele besluit was meer een vorm van mosterd na de maaltijd.

Deze keer is de gekozen weg nog ondemocratischer te noemen. Het ambtelijk apparaat stelt voor om de raad niet om geld te vragen. Dat ligt bestuurlijk gevoelig staat in de stukken. De raad was namelijk niet blij met de gang van zaken van afgelopen februari.

Ze adviseren plan B. Haal het geld uit de reserve bij de Sociale Dienst. Wel zeer ongebruikelijk, maar niet onmogelijk. Tevens is er dan geen toestemming van de raad nodig. Briljant idee!!! Blijkbaar had de politieke antenne in Menaam last van een flinke stroomstoring tijdens het schrijven en het volgen van dit advies. Met een dergelijk besluit negeer je de kritiek van de raad en betrek je de raad helemaal niet meer bij een dergelijke beslissing. De raad is gewoon in haar hemd gezet.

Tijdens een voorlichting van het gebiedsteam bij de commissie Sociaal Domein op 16 juni is over dit voornemen ook geen woord gerept. De wethouder heeft zowel bij de voorlichting als in de raadsvergadering van 25 juni de partijen niet geïnformeerd over de dringende knelpunten en eventuele benodigde financiën. En dat terwijl het besluit al op 19 juni door het college is genomen.

Deze gang van zaken is niet fraai te noemen. Voor de VVD was dit aanleiding om op 30 juni hierover vragen te stellen. Tot op heden heeft de fractie geen reactie mogen ontvangen, ook niet na een reminder eind juli. Het mag dan reces zijn, maar als het college van mening is dat het een keurig genomen besluit is dan is het ook geen enkel probleem om de vragen van de VVD te beantwoorden.

In afwachting op antwoord………