Terecht kritiek op de FUMO

In de LC van 9 juli reageerde de directie van de FUMO op de kritiek die jegens de organisatie is geuit. Het komt allemaal goed is de strekking van het verhaal. We zijn een jonge organisatie in opbouw de problemen verdwijnen vanzelf. Uit deze reactie blijkt wel dat de directie de kritiek niet begrijpt of niet wil begrijpen.

In de LC van 9 juli reageerde de directie van de FUMO op de kritiek die jegens de organisatie is geuit. Het komt allemaal goed is de strekking van het verhaal. We zijn een jonge organisatie in opbouw de problemen verdwijnen vanzelf. Uit deze reactie blijkt wel dat de directie de kritiek niet begrijpt of niet wil begrijpen.

Voordat de FUMO in het leven werd geroepen was de gemeente Menameradiel aangesloten bij de MAD (Milieu Adviesdienst). Het prijskaartje voor de gemeente was een jaarlijkse bijdrage van €50.000. Deze gemeenschappelijke regeling deed dezelfde werkzaamheden als de FUMO nu doet.

In verband met landelijke wetgeving moest er verplicht worden opgeschaald. Daar kwam de gemeente niet onderuit anders zou het Rijk ingrijpen. In de eerste begroting van de FUMO werd er door de FUMO een jaarlijkse bijdrage van €94.000 gevraagd. Een forse stijging voor dezelfde werkzaamheden. Dat kan voor minder gezien de bijdrage die de gemeente betaalde aan de MAD.

De FUMO is zoals eerder aangegeven een jonge organisatie in opbouw. Om de frictiekosten te dekken werd er daarom voor de eerste 3 jaar ook nog om een jaarlijkse bijdrage gevraagd van €57.000. U begrijpt dat je daar alles behalve vrolijk van wordt. De kosten voor hetzelfde werk werden 3 keer zo hoog.

Het ongedifferentieerde uurtarief van de FUMO is hoog. Dermate hoog dat het voor de gemeente vele malen goedkoper was om de kleine inrichtingen zelf te controleren. Vele gemeenten haalden om de hoge kosten de beloofde werkzaamheden weg bij de FUMO. De FUMO heeft namelijk geen lager tarief voor relatief simpele werkzaamheden. De FUMO anticipeerde niet op de omstandigheden. Er kwam geen gedifferentieerd tarief en de eerste opzet van de organisatie bleef ongewijzigd.

Uiteindelijk kwam de definitieve versie van de begroting van 2014. In verband met een nieuwe COA, stijgende lasten, minder werk en de inflatie kwam de nieuwe jaarlijkse bijdrage voor Menameradiel op €186.000. Niet te geloven! Minder werk, maar wel een hogere prijs. Wellicht begrijpt u het, maar wij in ieder geval niet. Het kan voor €50.000, echt waar!