Basisinkomen, ramp of zegen?

Met veel belangstelling volg ik de discussie over het basisinkomen. Het heeft zo zijn voordelen om het oerwoud aan regelingen te verminderen. Ook ik ben daar voorstander van en heb daar ook wel voor gepleit in Menameradiel. Helaas is dit niet gelukt.........

Met veel belangstelling volg ik de discussie over het basisinkomen. Het heeft zo zijn voordelen om het oerwoud aan regelingen te verminderen. Ook ik ben daar voorstander van en heb daar ook wel voor gepleit in Menameradiel. Helaas is dit niet gelukt en is er nog steeds een oerwoud aan minimaregelingen met verschillende loketten, formulieren en voorwaarden. Niet volgen voor de meesten en zeker niet voor de doelgroep die het betreft.

Het basisinkomen kent echter ook vele nadelen. Zoals we allemaal weten zijn ambtenaren bijna niet te ontslaan. Wat moeten al die ambtenaren doen als het basisinkomen wordt ingevoerd? Voor hen is er geen werk meer. Ontslag is dan noodzakelijk en daar hoor je de PvdA of GroenLinks nooit over. Ik ben benieuwd of de FNV de ideeën van de voorvechters van het basisinkomen dan nog steeds omarmt. Zonder het ontslag van deze ambtenaren is er kwalijk sprake  van een besparing.

Mensen met een basisinkomen hebben ook geen sollicitatieplicht. Volgens de linkse partijen geeft dat de mens de mogelijkheid om zich het beste te ontplooien. Ik geloof daar niet in. Al die kaartenbakken met mensen die al jaren in een uitkering zitten hebben zich zelfs met een sollicitatieplicht nimmer ontplooit. Ik verwacht niet dat in bepaalde wijken in Leeuwarden of Harlingen nu een smeltkroes wordt voor initiatieven van ondernemers, kunstenaars of andere vormen van ontplooiing. Gelooft u wel in dat sprookje?

Verder heeft iedereen recht op het basisinkomen, dus ook de directeur van de NS en de top van de bankenwereld. Dit is geen enkel probleem voor links Nederland. De linkse partijen klagen tevens steen en been dat ook de rijke gezinnen kinderbijslag krijgen, maar vinden het dus geen enkel probleem dat ook de grootverdieners naast hun riante salaris en bonus ook nog het basisinkomen krijgen. Dit is in mijn optiek inconsequent. Kom op waar zijn je principes en rode veren……?

Het pleidooi voor het basisinkomen is in alle opzichten inconsequent. De volle kerstboom aan regelingen is er niet gekomen dankzij de liberale partijen in Nederland. Nee, de linkerkant van de politiek heeft voor elke categorie met het etiketje “zielig” een aparte regeling bedacht om het leven ietsje gemakkelijker te maken. Het oerwoud aan regelingen is aan hen te danken. En nu pleit men vanuit de linkse hoek om dit beleid weer af te schaffen. Wederom inconsequent!

Stop gewoon met het pleidooi voor het basisinkomen. Begin eerst maar met het afschaffen van een aantal van de bestaande regelingen. En ja, mensen zullen daar last van hebben. Is dat erg? Nee, als het  bestaande budget gehandhaafd blijft en als het bij de echte minima terecht komt is daar niks mee. Maak het gewoon simpel. Dat krijgt mijn volledige steun!