De VVD gaat fuseren!!!!

Het is bijna zover! De VVD gaat bestuurlijk fuseren. In verband met de gemeentelijke herindeling per 2018 gaan de VVD-afdelingen Franekeradeel, Het Bildt, Menameradiel en een deel van Littenseradiel fuseren. In het najaar van 2015 gaan de afdelingen Franekeradeel, Het Bildt en Menameradiel een nieuwe afdeling vormen. De vier dorpen uit Littenseradiel worden in april 2016 toegevoegd aan de nieuwe afdeling.

De komende zomer wordt het aanstaande bestuur samengesteld. In september komt het nieuwe bestuur bijeen en wordt gekeken wie welke functie gaat bekleden. Elke bestaande afdeling komt met 2 bestuursleden uitgezonderd Littenseradiel. De afdeling Littenseradiel komt met 1 bestuurslid uit 1 van de 4 dorpen. De VVD Menameradiel kijkt in ieder geval uit naar de toekomstige samenwerking!