KH2018, niet mijn feestje!!!

Stel je buurman besluit een feestje te geven.... Het is een feestje voor de elite. Als buurman vind je dat geen enkel probleem. Dat moet de buurman onder het mom van beter een goede buur dan een verre vriend zelf weten. Een paar weken voor het feestje komt de buurman naar je toe en vraagt of jij het bier en de bitterballen wilt betalen. Hoor ik dat goed? Ja, hij vraagt inderdaad of ik dat als buurman wil bekostigen. Het antwoord is helder: geen enkele cent naar jouw feestje!

Bovenstaand verhaal is geen fictie, maar helaas werkelijkheid. De gemeente Leeuwarden ziet graag dat de andere gemeenten in Frysl├ón even 11,5 miljoen euro beschikbaar stellen voor KH2018. Vele gemeenten kunnen kwalijk een sluitende begroting presenteren. En om deze begroting sluitend te houden wordt er bezuinigd op zorg en andere gemeentelijke taken. Je moet het lef maar hebben als gemeente Leeuwarden en sociaal democratische bestuurders om zoiets te vragen.

De colleges B&W van de gemeenten Franekeradeel en Menameradiel zijn in ieder geval duidelijk. Geen cent naar KH2018, tenzij er activiteiten worden georganiseerd binnen de gemeentegrenzen. Die willen best geld beschikbaar stellen voor een feestje, maar dan moet het ook ons feestje zijn en niet het hunne. KH2018 is in ieder geval niet mijn feestje!