Eigen afdeling Sociale Zaken voor Waadhoeke

Wat hebben de huidige gemeenteraden te zeggen over de Sociale Dienst Noardwest Fryslân? Het antwoord is heel simpel, namelijk helemaal niks. De raad kan haar gevoelens uiten over begrotingen en jaarrekeningen. Wat er mee gebeurt weet je als raadslid niet. De directie van de Sociale Dienst bepaalt uiteindelijk.

Dat is natuurlijk onwenselijk. De gemeenteraad blijft namelijk wel (financieel) eindverantwoordelijk. De bevoegdheden moeten terug naar de gemeenteraad. Dat kan op verschillende manieren. Eén van de manieren is het inrichten van een eigen afdeling Sociale Zaken in de gemeente.

Menameradiel zou deze taken niet alleen uit kunnen voeren. Het is ook één van de redenen om als gemeenten te gaan fuseren. In een groter geheel kun je deze taken als gemeente wel weer zelf uitvoeren. Waadhoeke is groot genoeg om dat te kunnen. Zo kan er een einde aan het gedrocht van de gemeenschappelijke regeling (GR).

Harlingen ziet dat echter niet zitten. Dat is ook wel logisch. Harlingen heeft een hoge werkeloosheid en scoort hoog op het gebied van armoede. Harlingen neemt dus veel af van de huidige sociale dienst. Door de GR heeft Harlingen veel financieel voordeel. Een deel van de kosten van Harlingen wordt ook door de andere gemeenten gedragen. Verder is er natuurlijk sprake van schaalvoordeel.

Harlingen is te klein om een eigen afdeling Sociale Zaken op te zetten. Na de herindeling in 2018 is de invloed van Harlingen binnen een GR nihil. Waadhoeke staat namelijk voor 70% van de financiering van de GR. Het zou niet reëel zijn dat de wethouder van Harlingen dan een grote vinger in de pap heeft.

Omdat Waadhoeke toch al een financiële inbreng heeft van 70% kun je beter de GR beëindigen en een eigen afdeling opzetten. De samenwerking tussen de gebiedsteams en de Sociale Dienst wordt de laatste tijd alleen maar sterker. Dit is al op te maken uit de herziene begroting van 2016. Die samenwerking kun je nog verder versterken door de gebiedsteams onderdeel te laten worden van de toekomstige afdeling sociale zaken.

Harlingen heeft gekozen om niet mee te doen met de herindeling. Dat is hun eigen bewuste keuze en hun goed recht. Maar ga dan niet klagen wanneer de gemeenteraden van de fusiegemeenten een andere koers willen varen. Dit zijn consequenties die Harlingen had kunnen weten bij het nemen van het besluit om zelfstandig te blijven.

Hendrik Terpstra

Commissielid Sociaal Domein (als reactie op het artikel in de LC van 13-1-2016)