Het is tijd om het volk terug te brengen in de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie!

Het zijn niet de beste tijden voor lokale VVD’ers, hoe hard ze zich ook inzetten voor het lokale. Ze worden vaak verantwoordelijk gesteld voor het gedrag van landelijke kopstukken. Als er tegenwind is fiets ik gewoon wat harder, zei oud-premier Jan-Peter Balkenende ooit, maar ook als het stormt?

Premier Mark Rutte sprak op het VVD-congres in Arnhem afgelopen mei over het ‘Grote Dikke Ik’. Voor het eerst sprak Rutte over normen en waarden, een verademing. Het ‘Grote Dikke Ik’, de verontrustende uitvergroting van het individu zou regeren in Nederland resulterend in fatsoensverlies. Rutte sprak mooie woorden over anderen behandelen zoals jezelf behandelt wilt worden en je krijgt niets voor niets, maar je moet het verdienen.


Onder het motto ‘verander de wereld, begin bij jezelf’, zou ik de VVD willen oproepen om te beginnen bij de eigen partij en haar politici. We kennen allemaal de vele integriteitsaffaires die de VVD de afgelopen tijd geteisterd hebben. Een partij die hard op wil treden tegen burgers die over de schreef gaan, zou dit zeker ook moeten doen bij haar eigen ‘burgers’ die over de schreef gaan. Te vaak wordt de hand boven het hoofd gehouden terwijl een politicus een brandschoon blazoen behoort te hebben.


De VVD-politici die over de schreef gaan laten de partij en al haar vrijwilligers, maar zeker ook de politiek als geheel, in een slecht daglicht staan. Politici moeten zich dan niet afvragen waarom de kloof tussen burgers en politiek groeit. Het zijn juist dit soort affaires en ook het geklungel rondom de afwikkeling van affaires die de kloof vergroten. Het is daarom tijd om meer ‘hard werkende Nederlanders’, zoals Rutte dat noemt, op prominente plaatsen te zetten. De bakker om de hoek, de huisschilder, de verpleegster, allemaal hardwerkenden die midden in de samenleving staan. Die zitten niet te wachten op VVD-politici die vastkleven aan het pluche, maar die willen politici die op een integere manier voor hun belangen opkomen.


Vertrouwen van kiezers krijg je niet voor niets, die moet je verdienen. Al deze affaires dragen niet bij aan dit kostbare vertrouwen, maar doen dit vertrouwen teniet. Premier Rutte ergerde zich kapot aan bestuurders die op kosten van de belastingbetaler ‘dikke bonussen’ binnen harkten. Ik erger me kapot aan politici die op kosten van de belastingbetaler blunderen en niet integer zijn. Als premier Rutte zijn eigen woorden serieus neemt, en daar ben ik van overtuigt, dan verwacht ik een andere opstelling van de VVD in de nabije toekomst.


Premier Rutte riep op het VVD-congres op om mensen op hun ‘Grote Dikke Ik’ gedrag aan te spreken. Via deze weg zal ik voldoen aan het verzoek van Rutte en wil ik alle VVD politici aanspreken op hun verantwoordelijkheid die zij hebben. Het liberalisme staat voor vrijheid, maar niet zonder verantwoordelijkheid. Neem uw verantwoordelijkheid! Immers de waarden van ‘hardwerkend Nederland’ ruiken niet naar spruitjes, maar naar vrijheid.


Hendrik Tamsma, student geschiedenis en lid van de VVD Súdwest-Fryslân


Bovenstaand stuk stond in de Te Gast van de Leeuwarden Courant van 4 januari 2016. De VVD Menameradiel onderschrijft de opinie van Hendrik Tamsma. Tijd voor een cultuurverandering en koerswijziging!